Vælg en side

Berit Rousing

I Aarhus byråd

Mit navn er Berit Rousing – er 50 år, gift og bosiddende i Mundelstrup sammen med min mand og søn. Til dagligt arbejder jeg i en mindre virksomhed i Harlev som bogholder.  Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden 2007 og er formand for Sabro – Mundelstrup Lokalforening på 13 år.

To gange har jeg været med i kampagne for opstillede til byrådsvalg i min lokalforening, og begge kandidater opnåede valg. Jeg var en kort overgang kredsformand for Vestkredsen i forbindelse med Regionsrådsvalget i 2017.  Jeg stillede selv op til byrådsvalget i 2021 hvor jeg fik en plads som suppleant. Det arbejder jeg videre med og arbejder for at få en plads i byrådet ved valget i 2025. I 2022 var jeg en del af Camilla Fabricius MF kampagne team.

Jeg har altid været og er fortsat meget engageret i mit lokalområde. Gennem årene har jeg siddet i flere lokale bestyrelser, sportsklubben, Beboerforening og som suppleant i Fællesrådet. 

Indtil vores familie flyttede til Mundelstrup i 2004 har jeg haft min daglige gang i Århus, og byen vil for mig altid være ”min” by. Jeg følger naturligt nok med i alle beslutninger om byens udvikling, samt holder mig opdateret om hvordan især socialområdet fungerer.  Jeg er klar til selv at stille op som kandidat, da jeg nu har politisk erfaring, viden, et godt netværk og ikke mindst tid til og mulighed for at engagere mig fuldt ud i politisk arbejde. 

Sabro og Mundelstrup vokser

Der ligger en plan for, at der skal bygges i alt 500 nye boliger i Sabro og Mundelstrup – fordelt med 400 i Sabro og 100 i Mundelstrup – en positiv udvikling for området.

Men følger vores infrastruktur med?

Følg mig på So-Me

De unges behov

Desværre har vi den sidste tid oplevet en stigende tendens til uro blandt de unge mellem 13 – 18 år. Situationen med Corona har bestemt ikke hjulpet. Det er kommet til udtryk i flere indbrud og mere hærværk i området.

De unge har brug for et sted de kan være om aftenen og  i weekenderne. Det er ikke alle unge der har muligheden for at dyrke sport, det skyldes oftere end før, at familien ikke har økonomi til kontingenter, beklædning og udstyr samt transport til arrangementerne.

Jeg vil arbejde for, at vi finder et sted hvor der er plads til de unge – hvor de selv kan medvirke til, at udvikle stedet, og samtidig får ansvaret for, at rydde op og passe på stedet. Der skal dog være en vis supervision af området, så alle de unge kan føle sig trygge, så hærværk og salg af stoffer undgås. Det kunne være i samarbejde med lokale natteravne, SSP og/eller politiet.

Lad os mødes i øjenhøjde

Især de svageste

Især de svageste i vores samfund har min opmærksomhed, de der har det sværest, har færrest ressourcer, har en eller flere diagnoser der besværliggør deres hverdag, og de er længst væk fra det vi kalder det normale samfund.

Det kan være dem der er tabt i systemet og ikke har nogen til at tale deres sag, dem der rammes af sygdom, ulykke eller er handicappet og stadigvæk tvinges ud på arbejdsmarkedet. Jeg har især stort fokus på fleksjobbere.

Jeg er selv fleksjobber og oplever ofte at det er meget svært at komme ind på arbejdsmarkedet.

Jeg har oplevet at jeg/vi som fleksjobbere bliver tilbudt stillinger med op til 3 måneders prøvetid (virksomhedspraktik) – uden løn fra arbejdsgiveren, for så, at få beskeden – ”nej – der er ikke noget job”. Måneden efter er der så startet en ny fleksjobber i samme funktion…..

Man arbejder på lige vilkår som en der er i almindeligt arbejde og når virksomhedspraktikken er ovre, har man yderligere op til 3 måneders prøvetid. Jeg vil arbejde for at den tid virksomhedspraktikken vare også er gældende som en prøvetid.

Fleksjobbere kan opleve, at ens arbejdseffektivitet bliver sat lavere end den normal er. Enten af jobkonsulenten eller arbejdsgiver.

Hvis du f.eks. arbejder med 100 % effektivitet kan du opleve at den bliver sat til 75% og arbejdsgiveren skal så kun betale 75 % af din timeløn. Jeg vil arbejde  for at fleksjobberes effektivitet bliver sat rigtigt – for alle har ret til en ordentlig behandling.

 

Sammen er vi stærke

En mangelvare

Jeg oplever, at der mangler nærhed og omsorg for de ældre og/eller plejekrævende. Den tid der var til omsorg er der sparet så meget på, at personalet ikke engang har mulighed for, at få en kop kaffe og snakke med borgerne.

I hjemmeplejen oplever folk, at de får hjælp i svingende kvalitet og fra mange forskellige hjælpere. Det er blevet kutyme bare, at sende en tilfældig person af sted i stedet for, at se på hvem der har relationer til borgeren. 

Nutidens plejehjem har svært ved, at vise nærvær og varme hænder fra de samme hjælpere hver dag, fordi stederne kører som små fabrikker hvor alt er samlebåndsdrift. 

Måske man skal prøve, at opdele i mindre enheder på plejehjemmene, for få de samme personer så tæt på den enkelte borger som muligt. Førhen hed det levevis-miljøer.

Der skal afsættes midler så vi kan få efteruddannet folk, ikke kun medarbejdere der har været ansat i 25 år, men især de nye der lige er kommet. Vi skal have ansat folk der har hjertet med. Folk der med hjertet oprigtigt har interresse i, at arbejde med ældre. Vi har set alt for mange sager de sidste år – skræmmende sager, og personligt har jeg selv oplevet flere svigt af min Mor da hun var ved at dø. Det var ikke personalets skyld – men de skulle løbe så hurtigt fra den ene borger til den anden, at der ofte ikke var tid til at sætte sig ned og snakke. Det er der ingen der fortjener. Der skal være tid til at sætte sig ned og snakke med borgeren så det er borgeren der er i centrum og ikke systemet.

Borgeren skal i centrum, ikke systemet

Pølsesnak

PØLSESNAK Fredag d. 17. september 14.30 - 16.30Vi ses på P-pladsen ved Dagli Brugsen i Sabro. Valget d. 16. november nærmer sig roligt men sikkert, så kom til en uformel snak om hvad der betyder noget for dig ved det kommende valg. Mød op - Fredag d. 17. september...

Sankt Hans – Båltale

Sankt Hans 2021 Båltale i Mundelstrup Bypark Min allerførste båltale og dermed også min første tale. Jeg havde sådan glædet mig til, at få kickstartet min kampagne vedr. opstilling til byrådet i Aarhus. Det er dog ikke det jeg havde lagt vægt på i min tale. Sankt Hans...

500 Nye boliger

Med 500 nye boliger i Sabro og Mundelstrup - der svarer til mindst 1200 nye borgere i området.  Er der brug for en plan der fremmer udviklingen af infrastrukturen i området. Vi har allerede nu et problem i krydset ved Viborgvej (A26) og Sabrovej, det er ikke...

En sølle Rute 26 ved Mundelstrup

En sølle Rute 26 ved Mundelstrup:Flere familieboliger vil presse trafikken  DEBATINDLÆG i Århus Stiftstidende - 12 apr. 2021 kl. 09:29 Berit Rousing, Mundelstrup, kandidat til Aarhus Byråd for Socialdemokratiet DEBAT: Sabro og Mundelstrup har i de sidste 10 år...

1. maj 2021

1. maj er igen i år er meget anderledes begivenhed end vi er vant til. Vi kan ikke mødes og vi kan ikke feste sammen, som vi plejer - på denne dag.  For mig bliver året et specielt år – da jeg for 1. gang opstiller som byrådskandidat. Lige nu er der gang i...

Om Berit Rousing

Til dagligt arbejder jeg som Bogholder, så er jeg formand for Sabro – Mundelstrup socialdemokratiske forening, og selvom det selvfølgelig er kædet sammen med min opstilling til byrådet, er det alligevel noget jeg har brugt, og stadig bruger meget af min fritid på.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Fonden Ørting og udpeget af byrådet til AHL Fonden/ Aarhus kolonien og “Vurderingsmand for mark- og vejfred” Med i MSB-dialoggruppen, hvor jeg er næstformand og inspirationsgruppen Teknik og Miljø.

Jeg synger 1 gang om ugen i et gospelkor i metodistkirken i Aarhus, og når der er mulighed for det, går jeg nogle ture i naturen. 

Mission & Værdier

Jeg er gået ind i politik for at være med til at gøre en forskel. Det er der mange der har sagt – og det er efterhånden ved at være en kliche…

Men jeg kan garanterer, at jeg ikke lover noget jeg ikke kan stå indenfor – for jeg bryder mig ikke selv, om løfter der bliver brudt.

Jeg er uddannet kontorassistent med speciale i administration og er HKér – og har arbejdet i mange år inden for sygehusvæsenet som sekretær og sidenhen som policemedarbejder i et forsikringsselskab. I dag arbejder jeg som Bogholder, og har samtidigt et bijob som massør og fodplejer.

Jeg er det, jeg selv kalder en ”håndværker” da jeg ikke har en akademisk baggrund, men jeg er faktisk også uddannet syerske …

Jeg er opstillet til kommunevalget for første gang og jeg har en mission om at blive stemt ind i Aarhus byråd til kommunevalget den 16. november 2021.

Mine værdier kan du læse om i mine mærkesager…

 

Er du klar til at banke på døre med Berit?

Involver dig…

Hvis du har lyst, tager jeg dig gerne med ud og stemme dørklokker. Sammen kan vi så møde forskellige borgere i øjenhøjde, det er nemlig min oppfattelse, at kun ved dialog kan meninger brydes og give grobund for effektive forandringer.

Giv mig et pip, så vi kan aftale hvornår vi skal mødes…

Husk at give din stemme…

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Nyheder…

Pølsesnak

PØLSESNAK Fredag d. 17. september 14.30 - 16.30Vi ses på P-pladsen ved Dagli Brugsen i Sabro. Valget d. 16. november nærmer sig roligt men sikkert, så kom til en uformel snak om hvad der betyder noget for dig ved det kommende valg. Mød op - Fredag d. 17. september...

Sankt Hans – Båltale

Sankt Hans 2021 Båltale i Mundelstrup Bypark Min allerførste båltale og dermed også min første tale. Jeg havde sådan glædet mig til, at få kickstartet min kampagne vedr. opstilling til byrådet i Aarhus. Det er dog ikke det jeg havde lagt vægt på i min tale. Sankt Hans...

500 Nye boliger

Med 500 nye boliger i Sabro og Mundelstrup - der svarer til mindst 1200 nye borgere i området.  Er der brug for en plan der fremmer udviklingen af infrastrukturen i området. Vi har allerede nu et problem i krydset ved Viborgvej (A26) og Sabrovej, det er ikke...

Doner en valgplakat

Her har du muligheden for at donere én eller flere valgplakat(er) til Stem Berit i Byrådet kampagnen.

Hos Team Berit er vi taknemmelige for selv den mindste hjælp...

På forhånd, 1000 tak fordi du er dig... 

Du kan overføre Kr. 25,00 pr. valgplakat du vil donerer til min kampagne her:

Reg. Nr: 5381 Kto.: 7022989 i Arbejdernes Landsbank. Mærk venligst indbetalingen "BR Valgkampagne"

Med venlig hilsen

Berit Rousing

Kandidat til Aarhus Byråd, Socialdemokratiet

Kommende arrangementer

Tilgår

 

Stem Berit i Byrådet…

Bliv en del af Team Berit!

Du er nu med på Team Berit!